วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เข้าดูข้อมูลของหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เป็นประจำใน www.chamchuriartgallery.blogspot.com ค่ะ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เข้าชม blog ของหอศิลป์จามจุรีได้ที่ www.chamchuriartgallery.blogspot.com นะคะ

เข้าชม blog ของหอศิลป์จามจุรีได้ที่
www.chamchuriartgallery.blogspot.com นะคะ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

“Unfamiliar Eyes”


นิทรรศการ                                           Unfamiliar Eyes”
ศิลปิน                                                    สุรชัย เอกพลากร (Surachai Ekphalakorn)
สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย (Sujin Wattanawongchai)
เฉกสันต์ คังคะเกตุ (Cheksant Gangakate)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรมและภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2
แนวความคิด


แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่าน
ที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัว
เพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ ศุกร์  เวลา 10.00 19.00น. 
                                                                       เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 18.00น.