วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

“Contentment in Adversity”นิทรรศการ                                           Contentment in Adversity
ศิลปิน                                                    Salvador Medina
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรมสีน้ำมัน
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    9 - 27 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 2
แนวความคิด

The Concept of Art
Completed over the past 3 years, his impressionist style collection focuses on everyday lives in Thailand, both rural and urban.
The depictions of country life were created during Medina’s travels in the rice farming province of Sakhon Nakhon. There he captures the “back breaking working life of Thailand’s poorest yet, most content of people (who exist amidst) hardship and adversity”.
“The city life is another side which shows the industrious nature of Thai people surviving in difficult conditions” says Medina. “The city of smiles would make others in the West cry. Yet amidst this struggle, people still demonstrate their unbreakable human spirit with wonderful smiles.”
Medina’s artwork spans more than 25 years and has been inspired by his passion for uncovering and expressing life’s wonders and mysteries.

ไม่มีความคิดเห็น: