วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

art talk


สนทนาภาษาศิลป์ Art Talk เนกิจกรรมพบปะ ระหว่างศิลปิน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ โดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังนานาทัศนะ เกี่ยวกับผลงานและแวดวงศิลปะของไทยและต่างประเทศจากหลายมุมมองของศิลปิน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่

• An open space for Artists, Scholars, Students and anybody, who have interest in the art. Art discussions of various perspectives from the old masters to the modern. Held once a year at Jamjuree Art Gallery.