วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

art squareตลาดนัดศิลปะ "จตุรัสศิลป์" Art Square ตลาดงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และผลิตภัณฑ์งานศิลปะหลากความคิด พบกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง พร้อมทั้งชื่นชมผลงานศิลปะ เลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์หลากความคิด บริเวณรอบหอศิลป์จามจุรี ในสัปดาห์ที่ 3 ในเดือนธันวาคมของทุกปี

•Each year on the second week of December, The Gallery organizes an Art Market Event which consists of Paintings, Sculpture, Printmaking, Photography and Craftworks from many creative individuals, in order to promote Art Appreciation through many art forms Including Film and Music. Selected Artworks and crafts are for sale around the Jamjuree’s Art Gallery Building.