วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แจ้งรายละเอียดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 16/6/55


แจ้งเพื่อทราบ

1. ศิลปินจะต้องจะต้องส่งข้อมูลสำหรับหอศิลป์อีกครั้ง ล่วงหน้าก่อนการจัดนิทรรศการเป็นเวลา 2 เดือน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
     
      1.1ชื่อนิทรรศการ / ชื่อศิลปิน / ชื่อกลุ่ม(ถ้ามี) ..(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
          โดยจัดพิมพ์เป็นไฟล์ Microsoft Word
     1.2 แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน ,แนวความคิดของกลุ่ม (ภาษาไทย)
           **ถ้าหากสะดวกขอภาษาอังกฤษด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างมาก (จัดพิมพ์เป็นไฟล์ Microsoft Word)
     1.3 ภาพถ่ายผลงานที่จะนำมาจัดแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ (ไฟล์JPG. / TIF.) โดยแต่ละภาพความละเอียด
           จะต้องไม่น้อยกว่า 1MB.

        สามารถจัดส่งมาที่ email : jamjureeartgallery@gmail.com / หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของหอศิลป์ฯ โดยส่งถึง :  หรรษา คำล้วน

2.การติดตั้งแบร์นเนอร์บริเวณริมรั้ว สามารถเข้ามาติดตั้งได้ล่วงหน้า 15 วัน โดยจะต้องจัดทำดังนี้
   
     2.1 แบร์นเนอร์ขนาด 120 x 260 cm. ออกแบบแนวนอน เจาะตาไก่ 6 จุด
     2.2 การผูกติดบริเวณริมรั้ว อนุญาตให้ใช้..เอ็น , ลวด , อุปกรณ์รัดสายไฟ , เชือกสีขาว ..งดเว้นเชือกปอทุกสี
     2.3 ในวันที่มีการเข้ามาติดตั้งแบร์นเนอร์นั้น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการติดตั้ง


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
         หอศิลป์จามจุรีฯ

ไม่มีความคิดเห็น: