วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แจ้งเพื่อทราบค่ะ

ตารางการแสดงนิทรรศการของหอศิลป์จามจุรี ประจำปี 2556
จะมีในบล็อควันที่ 26 สิงหาคม 2555

ซึ่งในขณะนี้ได้มีการแจ้งทางไปรษณีย์ให้แก่ทุกท่านที่ได้ยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่แล้ว
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555สำหรับกรุงเทพฯ ** วันที่ 23 มิถุนายน 2555สำหรับต่างจังหวัด

ท่านที่ยื่นขอใช้พื้นที่ไว้ ยังไม่ได้รับเอกสารตามวันดังกล่าว
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : โทร.0-22183709 / 0859457746
ในวันราชการ เวลา 10.00 - 18.00น.

ไม่มีความคิดเห็น: