วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

“Unfamiliar Eyes”


นิทรรศการ                                           Unfamiliar Eyes”
ศิลปิน                                                    สุรชัย เอกพลากร (Surachai Ekphalakorn)
สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย (Sujin Wattanawongchai)
เฉกสันต์ คังคะเกตุ (Cheksant Gangakate)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรมและภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2
แนวความคิด


แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่าน
ที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัว
เพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ ศุกร์  เวลา 10.00 19.00น. 
                                                                       เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 18.00น.