วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

Art Kids 7 (เต็มแล้วค่ะ)


สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม
และหอศิลป์จามจุรี
ขอเชิญบุคลากรชาวจุฬาฯ หอบลูกจูงหลานมาสร้างสรรค์งานศิลปะ
ในกิจกรรม ศิลปะหรรษา
Artkids คิดหรรษา” ครั้งที่ 7
ให้น้องๆที่มีอายุระหว่าง 5-10 ปี ได้มาสนุกกับงานปั้น และงานกระดาษ
ในวันที่ 22,23,24 เม.ย. 2556  เวลา 14.00 - 16.00 น.
1 ความคิดเห็น:

Thanapo Sriwilai กล่าวว่า...

รับเพิ่มได้ไม้ครับ