วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

HALO : THE SENIOR PROJECT ART EXHIBITIONนิทรรศการ                                           “ศิลปนิพนธ์ทัศนศิลป์ ครั้งที่ 27”
(HALO  :  THE  SENIOR  PROJECT  ART  EXHIBITION)
ศิลปิน                                                    นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4th YEAR STUDENTS OF  DEPARTMENT OF VISUAL ARTS,  FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS,  CHULALONGKORN UNIVERSITY)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    25 มีนาคม –  2 เมษายน 2556
พิธีเปิดนิทรรศการ                      วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556  เวลา 17.00 น.
ฯพณฯ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 4
แนวความคิด
นิทรรศการศิลปนิพนธ์นี้ มุ่งแสดงความสำเร็จทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคลของนิสิตรุ่นที่27 ในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ออกสู่สาธารณชน ด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชม ดังความงามและความรุ่งโรจน์ของดวงจันทร์ยามทรงกลดที่ส่องสว่างไปทั่วผืนฟ้า
ผลงานศิลปะทุกชิ้นเปรียบดังรัศมีที่ส่องประกายความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและทักษะในการสื่อสารทางศิลปะ ซึ่งสั่งสมจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปีของการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นฐานของการก้าวเดินบนหนทางของศิลปินบัณฑิตอย่างมีศักยภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: