วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

“การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)นิทรรศการ                                           “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)
ศิลปิน                                                    กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin)
รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2556
พิธีเปิดนิทรรศการ                             วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4
แนวความคิด
ผลงานจิตรกรรม  ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative  Symbolist  โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์ภายใต้บริบทความสัมพันธ์  ภวังค์รัก และอุดมคติในห้วงแห่งความฝัน  แรงปรารถนาในโลกสมมุติ     ความทรงจำย้อนคืน ทำร้ายลมหายใจในขณะปัจจุบัน    จิตรกรรมเปรียบเปรยนัยยะความหมายเชิงบทกวี  ที่แสดงถึงการรับรู้ของสัญชาตญาณของมนุษย์ กับการเปลี่ยนแปลง  เมื่อความคาดหวังที่ไม่เป็นดังปรารถนา ประสบการณ์ในอดีตยังคงทิ้งร่องรอยในความทรงจำ  กับกาลเวลาที่กำลังนำผ่านสู่อนาคต   ในลักษณะของภาพตัวแทนภายใต้บริบทของความสัมพันธ์

To present concept and painting under the context of human which is express in the way called Figurative Symbolism by using an image instead an original (Representation)
To describe the communicate of metal instinct under the context of relation subconsciousness of love, He idea of dream, inspiration from Fictional word memory of old time is harming every breath while nowadays. The painting compared  the implications meaning of poem that show for the mortal instinct of acknowledge and changing when expectation are not met, The part of experience are left behind and time moving etc the future a nature of  representation under the context of relationship.

ไม่มีความคิดเห็น: