วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

“ฤดูหลากสี” (Colorful Season)
นิทรรศการ                                           “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)
ศิลปิน                                                    ดนัยวิชญ์  ขวัญข้าว  (Danaivich Khankaow)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    วันที่ 11 เมษายน 25562 พฤษภาคม 2556  
พิธีเปิดนิทรรศการ                      วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556   เวลา 18.00 น.
คุณไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 2
แนวความคิด
วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ  ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี  “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง  สี ของแต่ละฤดูกาล  ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ  ผลงานจำนวน 23 ชิ้น
โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556   เวลา 18.00 น.
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดย   คุณไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ

ไม่มีความคิดเห็น: