วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

“ขายหน้า 2” (Losing Face 2)นิทรรศการ                                           “ขายหน้า 2” (Losing Face 2)
ศิลปิน                                                    ธนวัฒน์   สุริยะทองธรรม (Tanawat Suriyatongtan)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    12 – 25 มิถุนายน 2556
พิธีเปิดนิทรรศการ                      วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4
แนวความคิด
ขายหน้า 2 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว  ครั้งที่ 4  ผลงานนำเสนอ เหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราว เรื่องเล่า และความรู้สึกนึกคิด จากการเฝ้ามอง ติดตาม รับรู้ เรียนรู้ รับฟัง และไม่อยากฟัง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ขายหน้า ในนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานที่ขายหน้าตา ของศิลปินเอง รวมไปถึงการขายหน้าพฤติกรรมอันน่าขายหน้าของผู้คนในสังคม
แต่ทว่า  เราจะขายหน้าได้นั้น  เราต้องหน้าตาดี  มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จนบางที  การมีหน้าตาดี  มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมาก  ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้าง จนกลายเป็นปัญหาที่เหลือเชื่อ

หวังว่า  การขายหน้าครั้งนี้  คงทำให้ผู้ชมนิทรรศการ  จะยอมขายหน้ากันบ้าง ขายหน้าเพื่อที่จะไม่ต้องเบียดเบียนตนและผู้อื่น  ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้ทุเลาเบาบางลงบ้าง  ขอให้ผู้ชมนิทรรศการและผมเอง ขายหน้าได้ไวๆ ก่อนตลาดจะวายจากกันไป

ไม่มีความคิดเห็น: